خرید اشتراک

1

مرحله اول : وارد کردن اطلاعات  کاربری

ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی و ﮐﻠﻤﻪ ﻋﺒﻮر ﭘﺲ از ﺧﺮﯾﺪ اﺷﺘﺮاک ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ اﯾﻤﯿﻞ ﺷﻤﺎ ارﺳﺎل ﻣﯿﺸﻮد. در ﺣﻔﻆ آن ﮐﻮﺷﺎ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

2

مرحله دوم : انتخاب اشتراک

اشتراک های IP ثابت

اشتراک های 1 ماهه 3 روز هدیه، 3 ماهه 10 روز هدیه و 6 ماهه شامل 30 روز هدیه است.

ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺷﺘﺮاک ﻫﺎ 2 ﮐﺎرﺑﺮه و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﻤﺎﻣﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ را دارﻧﺪ.

پرداخت هزینه از طریق تمامی کارت های بانکی عضو شبکه شتاب امکان پذیر است.

خرید از کاورنت وی پی ان به منزله پذیرش قوانین است.

3

مرحله سوم : بررسی نهایی

آدرس ایمیل وارد شده :

-

نوع اشتراک :

اشتراک 1 ماهه

مبلغ کل :

لطفا قبل از ورود به درگاه پرداخت VPN خود را خاموش کنید.

سوالی دارید؟ 24 ساعته پاسخگوی سوالات شما هستیم!

اگر سوال یا مشکلی دارید می‌توانید از طریق راه های ارتباطی با تیم پشتیبانی کاورنت وی پی ان در تماس باشید. این اطمینان به شما داده می‌شود که در کمتر از چند ساعت پاسخ سوال خود را دریافت می‌کنید.

تمامی حقوق برای کاورنت محفوظ است.